Artikelen uit onze nieuwsbrieven

 

Een boodschap van Veronica.

Een bijzonder bezoek aan moeders in de gevangenis...

Brieven

Gebedsverhoringen

Coordinatoren-conferentie in Rusland

Conferenties in andere landen

Enkele gedachten

 

 

Deze tijd, rond Pinksteren,als we God danken voor de gave van de Heilige Geest, die ons gegeven is om ons te leiden, te beschermen en ons te genezen, danken we Hem ook voor al de zegeningen die ons geschonken zijn door Mothers Prayers.

En terwijl ik hier zit, ben ik er zo van doordrongen dat we God moeten danken speciaal voor de gave van Geloof en het Inzicht hoe Hij met ons is: te weten dat Hij onze bevrijding en ons geluk wenst. Zonder dit geloof zou het erg moeilijk zijn om rustig te blijven in deze tijd die zoveel redenen geeft om ons zorgen te maken over onze kinderen en kleinkinderen. En terwijl u deze nieuwsbrief leest ben ik er zeker van dat u Hem in uw hart ook dankt . Groot zijn Zijn genadegaven en wonderbaar Zijn wegen...

Maar ik weet ook dat er duizenden/miljoenen moeders zijn die niet weten dat Hij vergeving schenkt en dat Hij alles nieuw wil maken in ons leven , zodra we bij Hem komen in gebed.

Hoe moeilijk moet het zijn voor die moeders!

We ontmoeten zo vaak moeders die de pijn van de zorgen voor hun kinderen met zich mee dragen, en die niet weten wat ze er mee aan moeten.

Het kan dan een gelegenheid zijn om ze te vertellen wat de Heer voor ons heeft gedaan ,in Mothers Prayers.

Ik heb gemerkt dat ze er zeer ontvankelijk voor zijn, zodra ik hen vertel hoe wonderbaarlijk God onze gebeden heeft beantwoord en hoe Hij genezing en zegeningen heeft gegeven.

We hebben gehoord van de vele vrouwen, die door Mothers Prayers weer tot geloof zijn gekomen, of die de relatie met Jezus zijn aangegaan.

Sommigen van ons zullen zich misschien te verlegen voelen om te spreken over de kracht van het gebed.

Ik persoonlijk ben nooit onvriendelijk bejegend, als ik met iemand in nood sprak over de Heer en aanbood te bidden voor haar situatie, ook niet als ik iemand uitnodigde voor een bijeenkomst.

De Heilige Geest geeft ons de moed om te spreken en laat ons de juiste woorden vinden als we Hem daarom vragen!

Laten we dan tijdens onze bijeenkomsten bidden voor al deze moeders, die de Heer nog niet kennen. en de Heer vragen hen Zijn troost te schenken. Laten we Hem vragen om ons de kansen te geven om Zijn licht naar anderen te brengen.

En bedenk.........Van hen aan wie veel gegeven is ,zal veel gevraagd worden ........Lucas 12 v 48

Back

Een van de bijzondere bezoeken die we hebben afgelegd was het bezoek aan moeders in de gevangenis..

In januari was mij gevraagd om een vrouwengevangenis te bezoeken, en dus ging ik erheen ,samen met leden van onze Solace gemeenschap ( zij doen al vele jaren bezoekers-dienstwerk in de gevangenis). We hadden een gezegende tijd met de vele vrouwen die hun opwachting maakten. We waren echt welkom en we voelden ons met hen verenigd door hun moederhart dat klopte voor hun kinderen .

Onlangs schreef de kapelaan, die aan de gevangenis is verbonden, ......'We zijn nu begonnen met een regelmatige Mothers Prayers bijeenkomst- Ik was er vanavond en de vrouwen zijn er gewoon van gaan houden, het is zo'n zegen'

Ja, waarlijk danken wij God voor de gave van Mothers Prayers.....

Back

Hier zijn wat delen uit brieven die we van moeders ontvangen hebben..

 • Wat geeft Mothers Prayers toch een wonderbaarlijke vreugde en vrede en ontlast ze echt , ze doet ons blijven hopen, Mary (Guildford).
 • Iedere week als ik mijn problemen breng en neer leg aan de voeten van Jezus ben ik vervuld van een grote vrede. Mijn leven is enorm verrijkt sinds ik voor het eerst bij de gebedsgroep kwam . Nuala (Surrey)
 • Nadat ik het toegezonden boekje had ontvangen, had ik nog geen idee met wie ik samen zou kunnen bidden, maar ik nam uw advies serieus en bad iedere dag gedurende een maand .Nu heb ik al twee bijeenkomsten mogen hebben met een vriendin en we verwachten dat er binnenkort nog twee moeders bij komen We vonden de bijeenkomsten heel bezielend en kijken uit naar de volgende keer. Meg (Birmingham).
 • Ik was bijna zover dat ik mijn relatie met God wilde beeindigen vanwege de pijn om de aanblik van mijn zieke dochter, totdat deze morgen de nieuwsbrief in de bus lag. Daardoor hield ik moed om door te gaan met bidden V. (Yorks)
 • Dank voor het toezenden van het boek :'Vreugde door overgave aan Hem'.Het boek was me aangeraden door een Rwandese priester, die ik onlangs in Assisi ontmoet heb. Naast uw uitmuntende dienstgave in Mothers Prayers, is mensen aanmoedigen om zichzelf over te geven aan God een andere fantastische dienst aan Hem. Moge God u belonen. Leon (Middx)
 • Ik dank God dat ik door Mothers Prayers geleerd heb mijn zeer grote gezin over te geven aan Hem, en dat ik daardoor een wonderbaarlijke innerlijke vrede heb gevonden. God zegene u. Mary.
 • Mothers Prayers is uniek, zo speciaal als een 'Ster' die flikkerend over de wereld gaat en troost en hoop brengt. (Josephine, London)
 • Op onze groep, die een jaar geleden is gestart ,kwam een van de leden af . In het begin had ze zelf geen geloof, maar deed mee met Mothers Prayers. We hebben ongeveer 11 moeders in onze groep. Later was deze vrouw zover dat ze kon vertellen dat we niet van een bepaalde denominatie zijn en getuigen over hoe de gebeden haar echt hadden geholpen.
 • Biddende Moeders groepen zijn zo'n zegen. Wij houden er allemaal van om zo bij elkaar te komen en te bidden. De Heilige Geest vervult onze harten altijd met vreugde, liefde en hoop, zelfs al lijken sommige dingen te moeilijk om op te lossen. (Kent)
 • We zijn intens gelukkig dat we kunnen meedelen dat er 6 jonge moeders en 4 grootmoeders afkwamen op onze eerste bijeenkomst. Heel veel dank voor dit mooie en belangrijke, levenskrachtige dienstwerk en deze beweging. Ann (Portsmouth)
 • God is bewonderenswaardig, zoveel van mijn gebeden zijn verhoord .Bijna adembenemend. Brenda (Surrey)

Back

Wonderbaarlijke gebedsverhoringen waarvan hier enkele...

 • Een zoon, 41 jaar, trouwt zijn partner na samengewoond te hebben.
 • Drie vriendinnen -die te horen hadden gekregen geen kinderen te kunnen krijgen-hebben nu kinderen. Een vriendin zelfs twee in een jaar tijd.
 • Een dochter is aangenomen op de school van haar keuze na twee afwijzingen.
 • Man leed aan longbeschadiging- geen kans op genezing. God zei hem dat hij zou genezen ,later bleek dat ook uit de onderzoeken.
 • Een moeder vergaf haar zoon.
 • Een zoon belde naar huis, een schoonzoon kreeg een baan, een dochter en haar partner gaan trouwen na 5 jaar verloofd te zijn , verbeterde gezondheid voor een dochter, de zoon van een vriendin besloot zich in te schrijven voor een studie na twee jaren van besluiteloosheid ( allen uit een groep )
 • Mijn vriendin en ik vormen samen een Biddende Moeders groep .Wij doen het maar met ons tweeen omdat we allebei werken en geen vaste dag en tijd kunnen afspreken. Ik wil vertellen dat na onze tweede bijeenkomst, waarin ik gebeden had voor mijn zoon, hij opbelde om te zeggen dat hij en zijn vrouw niet gingen scheiden.
 • Een doorbraak,als laatste- ( mijn zoon) gaat morgen naar de arts om hulp te krijgen voor zijn bipolaire stoornis, en hij gaat stoppen met drinken en naar de Anonieme Gokkers- dit is het begin van een lange moeilijke reis voor ons beiden, dus blijft u alstublieft voor ons bidden.

We Prijzen en Danken U , Heer, voor deze en de vele andere Gebedsverhoringen...

Groot en Wonderbaar zijn Uw daden Heer, God, Albeheerser. Apokalyps 15 v 3

Back

Onze coordinatoren- conferentie in Rusland.

 

Eind Juni hadden we in Kaluga, in Rusland een prachtige conferentie voor alle coordinatoren van over heel de hele wereld.

Er waren coordinatoren uit Australie, Oostenrijk, Wit-Rusland, Tjechie, Frankrijk , Nederland, Malta, Nieuw-Zeeland, Portugal,Slowakije,Zwitserland, Oekraine , en ook velen uit plaatsen in Rusland, Moskou,Saratov, Marx, Vladimir, Tula en Blagovehchensk, en er waren afgevaardigden van de Russisch-Orthodoxe Kerk, Katholieken, Grieks-Katholieken , Protestanten en afgevaardigeden van de Lutherse Kerk

Voor mij was een van de vele zegeningen, de overduidelijke saamhorigheid tussen al de deelnemers en de eenheid van hart en geest.

Ik voelde heel zuiver dat elk van hen niet alleen de Spiritualiteit van Mothers Prayers kende ( totale overgave aan de Heer) maar er ook uit leefde in het dagelijks leven !!

De Heer heeft echt geweldige mensen uitgekozen voor dit Mother Prayers dienstwerk. De Heer heeft ons ook gezegend met geweldige priesters die ons ondersteunden,- uit Malta, Slowakije en Engeland .

In feite bedacht ik, dat ik voor de eerste maal het gevoel had dat mijn werk erop zat en dat ik, als de Heer me zou vragen om te stoppen met het leiderschap van deze beweging, gerust kon zijn:dat het werk in veilige handen zou komen en zou doorgaan. Ik zeg dit, niet omdat ik geroepen ben om te stoppen, maar in de zekere wetenschap dat God dit dienstwerk zal voortzetten, hopelijk voorbij onze generatie, in het rentmeesterschap van anderen.

We gaan door wetende dat God ons het leven heeft gegeven. Een aimabele priester zei een keer tegen me: mensen kunnen weliswaar kerken sluiten, maar ze zullen nooit vrouwen kunnen weerhouden om te bidden
En alle middelen waar we nu over kunnen beschikken, te weten: de boekjes ,de CD, het boek :Vreugde door Overgave ( vertelt de spiritualiteit en de geschiedenis), de DVD/video, al deze bronnen zullen helpen dit dienstwerk meer te laten bloeien en groeien.

 

Back

We ontvangen regelmatig nieuws van onze coordinatoren in andere landen ; hier volgen twee berichten.

Frankrijk

Hoe kunnen we ze ooit peilen: de genadegaven, de beschermingen, de verzoeningen, de bekeringen en zelfs de wonderen, verkregen door de bemiddeling van onze kleine gebedsgroepen.

Een klein meisje van drie jaar oud, uit Lyon ,moest en grote operatie aan haar hoofd ondergaan,, nadat ze van de derde verdieping van een gebouw was gevallen. De moeders baden. De dag van de operatie bleek het meisje de waterpokken te hebben en de operatie moest worden uitgesteld. Ondertussen organiseerden de moeders een 'snoer van gebed' ( 24 uur gebed gedurende een aantal dagen).Toen de dag van de operatie daar was, zei de arts dat hij niet begreep wat er gebeurd kon zijn, maar het bot was terug op de plaats en een operatie was niet meer nodig.!!

Het grote aantal brieven die getuigen van de wonderen van God is een klein voorproefje op de realiteit die we kunnen gaan beschouwen in het Eeuwige Leven.

Andere brieven getuigen van een groot geloof, ondanks moeilijkheden, soms zou ik willen troosten en de tranen willen drogen van de vrouwen die zo moeten lijden. Hun niet-aflatende gang naar de gebedsbijeenkomsten, terwijl hun gebeden niet (zichtbaar) verhoord zijn, is de krachtigste getuigenis van hun geloof. Het is prachtig om hen te zien veranderen en groeien, ondanks hun pijn en hoe ze iedere week meer vrede gaan uitstralen, herboren door het gebed en getroost door de liefde van hun zusters .

Na een van de lezingen van Veronica, zei een dame : "Mothers Prayers is ook een weg naar heiligheid!"

Ja, dat is waar! Dat is onze roeping - HEILIG WORDEN- door overgave en lofprijzing...Niets minder dan dat is de Wil van de Vader voor ons, zijn dochters . We moeten alleen JA tegen Hem zeggen en Hij zal Zijn werk in ons doen. Geloven we dit werkelijk, ? Willen we dit echt?

Het aantal groepen blijft toenemen, met een gemiddelde van 30 groepen in de grote steden en hun omgeving. Verschillende steden organiseerden dit jaar een regiobijeenkomst, er kwamen bij elkaar wel 200 moeders op af, en er komen nu ook priesters bij, ze zijn zo enthousiast!

Dit is het werk van onze God, en we danken en prijzen Hem. Heilige Naam hoog boven alle namen verheven!

 

Zwitserland

GOED NIEUWS UIT ZWITSERLAND:

Veronica kwam drie maal naar ons land in de lente.Twee maal was haar komst gepland en zeer gezegend, omdat Veronica gedurende haar verblijf in de gelegenheid was om de Oecemenische Raad van Kerken ,in Geneve ,te bezoeken. Alle Christelijke denominaties zijn daar vertegenwoordigd. We hadden wel een jaar gebeden aangaande dit bezoek... Naar aanleiding van dit bezoek werd Veronica uitgenodigd om terug te komen op 'Moederdag' om een lezing te houden in de prachtige oecemenische kapel, waarvan de bouw was bekostigd middels gelden verkregen uit giften van alle Christelijke Kerken over de hele wereld .

We gaven het kruis van Children of Faith, als geschenk namens onze beweging en meteen werd het op het altaar gezet naast het Kruis van Verzoening gemaakt van granaatkartets uit de Tweede Wereldoorlog verzameld in Coventry en Dresden.

Na deze bijeenkomst werden vele gebeden verhoord, soms al heel snel,ook waren er genezingen . De moeder van een jonge, katholieke monnik was zo enthousiast dat ze zich meteen bij een biddende- moeders- groep aansloot, terwijl ze zich eerst voorgenomen had dat niet te doen, omdat ze al zoveel deed voor de parochie...

 

Back

DoEnkele gedachten....

Voel jij als moeder ook soms dat je niet in staat bent zo te handelen als je had gewild en je had voorgenomen? Vat moed.....

Er bestaat geen volmaakte moeder en er bestaat geen volmaakt kind! Daarom danken we God voor Jezus, Die volmaakt is en ons aanspoort om al onze lasten/problemen bij Hem te brengen Hij zal ze op Zijn schouders nemen.Hij heeft de prijs betaald voor al onze onvolmaaktheden en onze zonden en Hij heeft van ons nieuwe mensen gemaakt. Hij zal onze fouten goed maken en ons weer laten opstaan, zodat we onze levenstocht kunnen vervolgen om bij Hem uit te komen.!!

Heel belangrijk: Geef niet op!

 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen;

van welke berg komt mijn hulp?

Van de Heer komt mijn hulp,

die hemel en aarde gemaakt heeft. Ps121

 

Back

FaLang translation system by Faboba
Joomla Template: by JoomlaShack
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd